Insights
Blogs

HƯỚNG TỚI TÀI CHÍNH BỀN VỮNG CAM KẾT CHÍNH SÁCH VỀ ESG CỦA MƯỜI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

HƯỚNG TỚI TÀI CHÍNH BỀN VỮNG CAM KẾT CHÍNH SÁCH VỀ ESG CỦA MƯỜI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Thông qua các hoạt động tài chính, tín dụng, đầu tư và quản trị, ngân hàng và các tổ chức tài chính khác có những ảnh hưởng sâu rộng không chỉ đối với nền kinh tế mà còn với sự thịnh vượng của cộng đồng cũng như bảo vệ môi trường. Áp dụng các tiêu chí Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) trong ngành ngân hàng đang được xem là một trong những xu hướng trên thế giới, đóng góp cho việc thực hiện những mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), những cam kết trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu (COP21).

Sáng kiến Tài chính Công bằng Việt Nam (FFV) áp dụng Hướng dẫn Tài chính Công bằng Quốc tế (FFGI) nhằm phân tích tính tương thích giữa chính sách được công bố rộng rãi của 10 ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam với 12 chủ đề ESG dựa trên những tiêu chuẩn và chuẩn mực quốc tế.

Kết quả phân tích cho thấy các cam kết chính sách công khai về ESG của 10 NHTM ở Việt Nam hiện đang ở mức khởi đầu. Nếu coi cam kết này là “cuộc đua lên đỉnh” thì cả 10 NHTM mới đang ở những bước leo núi đầu tiên. 

Dựa trên kết quả đánh giá, FFV đưa ra những khuyến nghị đối với NHTM và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) để việc thực hiện những cam kết ESG theo tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc tế. Điều này giúp các NHTM Việt Nam thực hiện trách nhiệm môi trường – xã hội của mình, nâng cao vị thế trong khu vực của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và trên thị trường quốc tế, cũng như thu hút vốn từ những nhà đầu tư, quỹ đầu tư có trách nhiệm trên toàn cầu.

Xem báo cáo đầy đủ tại đây