Category Archives for Case Study

The implementation of specific credit policies in response to the COVID-19 pandemic for women-owned small and medium-sized enterprises from the International Finance Corporation, the Asian Development Bank, and commercial banks in Vietnam

The implementation of specific credit policies in response to the COVID-19 pandemic for women-owned small and medium-sized enterprises from the International Finance Corporation, the Asian Development Bank, and commercial banks in Vietnam

Thực tiễn triển khai chính sách tín dụng đặc thù trong ứng phó với đại dịch COVID-19 đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ từ Tổ chức Tài chính quốc tế, Ngân hàng phát triển Châu Á và một số ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Thực tiễn triển khai chính sách tín dụng đặc thù trong ứng phó với đại dịch COVID-19 đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ từ Tổ chức Tài chính quốc tế, Ngân hàng phát triển Châu Á và một số ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đóng một vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, DNNVV tại Việt Nam đóng góp quan trọng cho…
Hướng đến tài chính bền vững – Hệ thống phân loại tài chính bền vững ASEAN và hàm ý cho Việt Nam

Hướng đến tài chính bền vững – Hệ thống phân loại tài chính bền vững ASEAN và hàm ý cho Việt Nam

Bài viết này nhằm giới thiệu về hệ thống phân loại tài chính nói chung và hệ thống phân loại tài chính bền vững của ASEAN cũng như tổng hợp một số cập nhật quá trình phát triển…
OVERVIEW OF STRANDED ASSETS RISK IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE – A case study of the power generation sector in Vietnam

OVERVIEW OF STRANDED ASSETS RISK IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE – A case study of the power generation sector in Vietnam

This study aims to assess stranded assets in Vietnam in the context of the country’s relatively high vulnerability to climate change. Specifically, the study assesses the climate-related factors causing the risk of stranded assets and…
Tổng quan về rủi ro tài sản mắc kẹt trong bối cảnh biến đổi khí hậu – Phân tích trường hợp ngành điện ở Việt Nam

Tổng quan về rủi ro tài sản mắc kẹt trong bối cảnh biến đổi khí hậu – Phân tích trường hợp ngành điện ở Việt Nam

Nghiên cứu về tài sản mắc kẹt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ý nghĩa đối với Việt Nam được xây dựng với mục tiêu xem xét ảnh hưởng của biến đổi khí…
Ngân hàng thương mại đối với hoạt động cho vay, đầu tư có trách nhiệm

Ngân hàng thương mại đối với hoạt động cho vay, đầu tư có trách nhiệm

Cuốn sổ tay này cung cấp thông tin cơ bản về hoạt động của ngân hàng thương mại và trách nhiệm môi trường, xã hội. This handbook titled “Commercial banks and their responsible business” provides…
CASE STUDY: SOCIO-ENVIRONMENTAL PROTECTION POLICIES OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN TWO COAL-FIRED POWER PROJECTS

CASE STUDY: SOCIO-ENVIRONMENTAL PROTECTION POLICIES OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN TWO COAL-FIRED POWER PROJECTS

In recent years, Vietnam has reached remarkable achievements in the energy sector, an important pillar of socio-economic development. However, these achievements have also brought about significant impacts on the environment and society. Financial institutions financing…
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH: CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI CỦA CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRONG HAI DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN THAN

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH: CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI CỦA CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRONG HAI DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN THAN

  Quá trình phát triển năng lượng của Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu, là trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên,…
LIFE UNDER THE HYDROPOWER – BURDENS FROM CAM THUY 1 HYDROPOWER

LIFE UNDER THE HYDROPOWER – BURDENS FROM CAM THUY 1 HYDROPOWER

‘Life Under the Hydropower’, a photo book by Fair Finance Vietnam, shows a realistic perspective vis-à-vis the influence of the Cam Thuy I Hydropower Plant on the lives of the communities living in Thanh Long…
POLICY BRIEF- TOWARDS SUSTAINABLE FINANCE

POLICY BRIEF- TOWARDS SUSTAINABLE FINANCE

Many initiatives are currently in place to ensure that companies, banks, and other financial institutions adhere to environmental, social and governance (ESG) standards. Fair Finance Vietnam (FFV) assessed the alignment of publicly disclosed policies by…