Category Archives for Case Study

Hướng đến tài chính bền vững – Hệ thống phân loại tài chính bền vững ASEAN và hàm ý cho Việt Nam

Hướng đến tài chính bền vững – Hệ thống phân loại tài chính bền vững ASEAN và hàm ý cho Việt Nam

Bài viết này nhằm giới thiệu về hệ thống phân loại tài chính nói chung và hệ thống phân loại tài chính bền vững của ASEAN cũng như tổng hợp một số cập nhật quá trình phát triển…
OVERVIEW OF STRANDED ASSETS RISK IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE – A case study of the power generation sector in Vietnam

OVERVIEW OF STRANDED ASSETS RISK IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE – A case study of the power generation sector in Vietnam

This study aims to assess stranded assets in Vietnam in the context of the country’s relatively high vulnerability to climate change. Specifically, the study assesses the climate-related factors causing the risk of stranded assets and…
Tổng quan về rủi ro tài sản mắc kẹt trong bối cảnh biến đổi khí hậu – Phân tích trường hợp ngành điện ở Việt Nam

Tổng quan về rủi ro tài sản mắc kẹt trong bối cảnh biến đổi khí hậu – Phân tích trường hợp ngành điện ở Việt Nam

Nghiên cứu về tài sản mắc kẹt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ý nghĩa đối với Việt Nam được xây dựng với mục tiêu xem xét ảnh hưởng của biến đổi khí…
Ngân hàng thương mại đối với hoạt động cho vay, đầu tư có trách nhiệm

Ngân hàng thương mại đối với hoạt động cho vay, đầu tư có trách nhiệm

Cuốn sổ tay này cung cấp thông tin cơ bản về hoạt động của ngân hàng thương mại và trách nhiệm môi trường, xã hội. This handbook titled “Commercial banks and their responsible business” provides…
CASE STUDY: SOCIO-ENVIRONMENTAL PROTECTION POLICIES OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN TWO COAL-FIRED POWER PROJECTS

CASE STUDY: SOCIO-ENVIRONMENTAL PROTECTION POLICIES OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN TWO COAL-FIRED POWER PROJECTS

In recent years, Vietnam has reached remarkable achievements in the energy sector, an important pillar of socio-economic development. However, these achievements have also brought about significant impacts on the environment and society. Financial institutions financing…
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH: CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI CỦA CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRONG HAI DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN THAN

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH: CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI CỦA CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRONG HAI DỰ ÁN NHIỆT ĐIỆN THAN

  Quá trình phát triển năng lượng của Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu, là trụ cột quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên,…
LIFE UNDER THE HYDROPOWER – BURDENS FROM CAM THUY 1 HYDROPOWER

LIFE UNDER THE HYDROPOWER – BURDENS FROM CAM THUY 1 HYDROPOWER

‘Life Under the Hydropower’, a photo book by Fair Finance Vietnam, shows a realistic perspective vis-à-vis the influence of the Cam Thuy I Hydropower Plant on the lives of the communities living in Thanh Long…
POLICY BRIEF- TOWARDS SUSTAINABLE FINANCE

POLICY BRIEF- TOWARDS SUSTAINABLE FINANCE

Many initiatives are currently in place to ensure that companies, banks, and other financial institutions adhere to environmental, social and governance (ESG) standards. Fair Finance Vietnam (FFV) assessed the alignment of publicly disclosed policies by…
TOWARDS SUSTAINABLE FINANCE – ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE COMMITMENTS IN THE BANKING INDUSTRY

TOWARDS SUSTAINABLE FINANCE – ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE COMMITMENTS IN THE BANKING INDUSTRY

Case Studies of 10 Vietnamese Commercial Banks Fair Finance Vietnam assessed and analyzed the alignment of publicly disclosed policies by ten Vietnamese commercial banks with international ESG criteria. This assessment has been undertaken using the…
KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH – RỦI RO MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI CỦA THỦY ĐIỆN

KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH – RỦI RO MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI CỦA THỦY ĐIỆN

Bản khuyến nghị này chỉ ra đánh giá tác động môi trường (ĐTM) do chủ đầu tư cung cấp cho các tổ chức tài chính để vay vốn hoặc kêu gọi đầu tư có thể…