Insights
Blogs

Tổng quan về rủi ro tài sản mắc kẹt trong bối cảnh biến đổi khí hậu – Phân tích trường hợp ngành điện ở Việt Nam

Tổng quan về rủi ro tài sản mắc kẹt trong bối cảnh biến đổi khí hậu – Phân tích trường hợp ngành điện ở Việt Nam

Nghiên cứu về tài sản mắc kẹt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ý nghĩa đối với Việt Nam được xây dựng với mục tiêu xem xét ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến vấn đề tài sản mắc kẹt, các yế u tố ảnh hưởng đến rủi ro này. Từ đó, phân tích những yếu tố về khả năng tài sản mắc kẹt trong bối cảnh của Việt Nam – một trong những quốc gia dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu.

Việt Nam thường được xem như là một trong các quốc gia dễ bị tổn thương nhất do Biến đổi Khí hậu (BĐKH). Các hình thái biến đổi khí hậu thường thấy là nhiệt độ tăng, nước biển dâng và sự gia tăng các hiện tượng khí hậu cực đoan như bão, lũ, hạn hán… Theo báo cáo của Espagne E. (ed.) và cộng sự (2021) các tác động của biến đổi khí hậu đến Việt Nam gồm nhiều mặt từ kinh tế, xã hội đến y tế. Biến đổi khí hậu được cho là có tác động đáng kể đến hệ thống năng lượng của Việt Nam cả về phía cung và cầu về điện.

Kể từ năm 2010, khái niệm tài sản mắc kẹt được gắn liền với biến đổi khí hậu khi mà các chính sách về môi trường cũng như những chính sách về chuyển dịch sang năng lượng xanh được đưa ra và đưa vào thực hiện. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu được cho là nguyên nhân chính dẫn tới sự hình thành của tài sản mắc kẹt (Rautner et al., 2016; Reddy and Anbumozhi, 2017).

Mặc dù vấn đề này đang ngày càng trở thành một chủ đề thu hút sự quan tâm đáng kể của các nhà nghiên cứu, chính phủ và các tổ chức tài chính và các tập đoàn ở nhiều quốc gia, tuy nhiên, vẫn có rất ít công trình nghiên cứu cụ thể về vấn đề này ở Việt Nam. Báo cáo nghiên cứu “Tổng quan về tài sản mắc kẹt trong bối cảnh biến đổi khí hậu – Phân tích trường hợp ngành điện ở Việt Nam” được coi là một nghiên cứu cơ bản mang tính chất mở đường về chủ đề tài sản mắc kẹt do biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Bằng phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp và phỏng vấn một số cán bộ đang làm việc tại doanh nghiệp ngành điện, ngân hàng, Bộ tài chính, Ngân hàng nhà nước, Ủy ban giám sát tài chính, báo cáo sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về tài sản mắc kẹt, các yếu tố ảnh hưởngnđến tài sản mắc kẹt về mặt lý thuyết cũng như thực tiễn tại Việt Nam.

Tải tài liệu tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *