Category Archives for Vietnam

KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH – RỦI RO MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI CỦA THỦY ĐIỆN

KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH – RỦI RO MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI CỦA THỦY ĐIỆN

Bản khuyến nghị này chỉ ra đánh giá tác động môi trường (ĐTM) do chủ đầu tư cung cấp cho các tổ chức tài chính để vay vốn hoặc kêu gọi đầu tư có thể…
ĐẰNG SAU NHỮNG ÁNH SÁNG TRẮNG

ĐẰNG SAU NHỮNG ÁNH SÁNG TRẮNG

Câu chuyện về tác động của các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai
KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH HƯỚNG TỚI TÀI CHÍNH BỀN VỮNG

KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH HƯỚNG TỚI TÀI CHÍNH BỀN VỮNG

Khi các tổ chức tài chính Việt Nam thực hiện tốt trách nhiệm môi trường- xã hội của mình, họ sẽ quản lý được rủi ro trong hoạt động tín dụng, qua đó đảm bảo…
THỦY ĐIỆN VÀ CUỘC SỐNG – NHỮNG NỖI LO NHÌN TỪ THỦY ĐIỆN CẨM THỦY 1

THỦY ĐIỆN VÀ CUỘC SỐNG – NHỮNG NỖI LO NHÌN TỪ THỦY ĐIỆN CẨM THỦY 1

  Đến năm 2018 cả nước có 818 Dự án Thủy điện (DATĐ) với tổng công suất lắp đặt 23.182MW, trong đó đã đưa vào khai thác sử dụng 385 DATĐ, đang xây dựng 143…
HƯỚNG TỚI TÀI CHÍNH BỀN VỮNG CAM KẾT CHÍNH SÁCH VỀ ESG CỦA MƯỜI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

HƯỚNG TỚI TÀI CHÍNH BỀN VỮNG CAM KẾT CHÍNH SÁCH VỀ ESG CỦA MƯỜI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Thông qua các hoạt động tài chính, tín dụng, đầu tư và quản trị, ngân hàng và các tổ chức tài chính khác có những ảnh hưởng sâu rộng không chỉ đối với nền kinh…
BEHIND WHITE LIGHTS

BEHIND WHITE LIGHTS

The story about impacts of small and medium hydropower plants in Sa Pa, Lao Cai province