Category Archives for Vietnam

HƯỚNG TỚI TÀI CHÍNH BỀN VỮNG CAM KẾT CHÍNH SÁCH VỀ ESG CỦA MƯỜI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

HƯỚNG TỚI TÀI CHÍNH BỀN VỮNG CAM KẾT CHÍNH SÁCH VỀ ESG CỦA MƯỜI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Thông qua các hoạt động tài chính, tín dụng, đầu tư và quản trị, ngân hàng và các tổ chức tài chính khác có những ảnh hưởng sâu rộng không chỉ đối với nền kinh…
BEHIND WHITE LIGHTS

BEHIND WHITE LIGHTS

The story about impacts of small and medium hydropower plants in Sa Pa, Lao Cai province